Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 382/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου που αφορά την διαταγή πληρωμής της αιτούσας εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print