Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθ. 198/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
image_print