Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθ. 774/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (1ου Τμήματος).

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019
image_print