Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 139/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (1ο τμήμα – Μονομελές) που αφορά στην προσφυγή της Ελένης συζ. Θεοχάρη Κόκκινου

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019
image_print