Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου(σχετ. με αριθ.261/2022 απόφαση του ΜονΔιοικΠρ Καβάλας- Δ.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ)

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
image_print