Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ & ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
image_print