ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ & ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ