Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χωματουργικές εργασίες.Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2023 ποσό 28.272,00€

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print