Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ( πλατεία) επί της οδού Ευξείνου Πόντου ( έναντι πάρκου Κομνηνών)