Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print