Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
image_print