Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ Κ………………….. Ε……………… ΑΠΟ 30-9-2021 ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 31-10-2021

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021
image_print