Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print