Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου υπαλληλου του ΝΠΔΔ

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021
image_print