Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου της υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, Ουρούμη Ελένης του Λαζάρου

Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018
image_print