Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης “Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.”

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
image_print