Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διενέργειας εκλογών(προμήθεια γραφικής ύλης, κλειδαριών και λοιπών υλικών για την διενέργεια των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023)

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print