Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Ζωγραφική προσώπου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 7.123,28€ στο τρέχον οικ. έτος και στο 2023 το ποσό των 876,72€

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
image_print