Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 26.750,00€ και για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 18.250,00€

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020
image_print