Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας.Προμήθεια φορητών καθαριστών αέρα, καταστροφέα εγγράφων και τηλεφωνικών συσκευών.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print