Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας σύμφωνα με το υπ΄αρ. 21635/11-6-2024

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
image_print