Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print