1

ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ