Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ Β΄ Π.Σ.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print