ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020