Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print