Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ9544

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023
image_print