Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print