1

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.