Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ).

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
image_print