Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print