1

Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-λυκείου. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 110.895,49€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 132.096,10 €