Οικονομική Επιτροπή

Δέσμευση πίστωσης για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017
image_print