1

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 03-12-2020 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01-03-2021 ΕΩΣ 30-06-2021