Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print