Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α. .

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021
image_print