Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.».

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print