Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
image_print