Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α. Πολυετή δαπάνη 30.000,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print