Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α.Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2022 το ποσό των 9.681,72€