Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print