Οικονομική Επιτροπή

Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο ποσού 4,52 € Οικ. Έτους 2016 της Κυρατζή Παρθένας.

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019
image_print