«Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 175/2019 (αρχ. Χ.Κ. 329/2002) «Τέλος χρήσης πεζοδρομίου οικ. έτους 2002 (εμπορεύματα)» για την εταιρία «Βασιλειάδης Β. – Μαυροβουνιώτης Κ. Ο.Ε.».