Οικονομική Επιτροπή

Διαγραφή οφειλής από τον Χ.Κ. 1027/2013 ποσού 112,93€ και από τον Χ.Κ. 1092/2013 ποσού 112,93€ που αφορούν το Οικ. Έτος 2008

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print