Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2015, λόγω B’ ανανέωσης μείωσης μισθωμάτων στα καταστήματα της Δημοτικής Λαχαναγοράς Δράμας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print