1

Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. ετών 2006 έως και 2014, που αφορά Τ.Α.Π. – Παναγιωτίδης Λάζαρος