1

Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1388/ 2020, ΧΚ 1389/2020, ΧΚ 1390/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2020, των τριών (3) καταστημάτων στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Δράμας, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.”