Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαγραφή ποσού από τον ΧΚ 920/2016, λόγω λύσης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print