1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του Κυλικείου του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κραχτίδη.