Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print